GravityZone XDR

Προγνωστική και απλοποιημένη ασφάλεια

Ανίχνευση, ανακάλυψη αλλά και απόκριση στις απειλές σε ολόκληρο τον οργανισμό σας. Σύγχρονη πρόληψη και εκτεταμένη κάλυψη με το GravityZone XDR.

Διευρυμένη Oρατότητα, Aυτοματοποιημένη Aνίχνευση και Kαθοδηγούμενη Απόκριση για Ολόκληρο τον Oργανισμό

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το GravityZone XDR ανιχνεύει και ανακαλύπτει επιθέσεις σε όλο το εύρος του δικτύου ενός οργανισμού: καλύπτονται όλες οι φυσικές και συνδεδεμένες συσκευές, οι virtual και cloud πλατφόρμες, καθώς και τα hosted workloads.

Η πλατφόρμα της Bitdefender συνδυάζει εξελιγμένη προστασία από απειλές με λεπτομερείς αναλύσεις, προσθέτοντας ένα ευρύ περιβάλλον ασφαλείας και συσχετισμό των διαφόρων ειδοποιήσεων. Επιτρέπει στις ομάδες ασφαλείας να ταξινομούν γρήγορα και να ανταποκρίνονται σε περιστατικά όπως κλοπή ταυτότητας χρήστη, επίθεσης δικτύου, email, cloud και endpoint.

Αποκαλύπτει το πλήρες εύρος των επιθέσεων, συνδέοντας τα γεγονότα με την πάροδο του χρόνου και παρέχει αναλυτικό περιεχόμενο μέσω της αυτοματοποιημένης συλλογής στοιχείων, ανάλυση αιτιών ενώ παρέχονται επιπλέον και προτεινόμενες λύσης απόκρισης.

Ευρεία δυνατότητα ανάλυσης

Παρακολουθεί και πραγματοποιεί εξειδικευμένη ανάλυση σε δεδομένα ασφάλειας πέραν του endpoint, καλύπτοντας ολόκληρο το εταιρικό περιβάλλον σε επίπεδο δικτύου, endpoint, email, λογαριασμού χρήστη και cloud.

Αυτόματη Ανίχνευση

Μέσω σύγχρονων αλγόριθμων ανάλυσης τόσο τοπικά, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, όσο και στην cloud πλατφόρμα ανάλυσης του GravityZone και συσχετίζοντας τις πηγές δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα ανίχνευσης.

Καθοδηγούμενη απόκριση

Εξασφαλίστε άμεσες ενέργειες απόκρισης σε επίπεδο endpoint,  ταυτότητας χρήστη, email και cloud εφαρμογών, ώστε να ανταποκρίνεστε εύκολα και γρήγορα στις απειλές από μία ενοποιημένη κονσόλα διαχείρισης.

Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Τεχνολογία & Αρχιτεκτονική

Το XDR είναι μία cloud λύση με διαφορετικούς αισθητήρες που μπορεί να λειτουργήσει σε cloud αλλά και on-premise υποδομή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μέρος της υπηρεσίας Managed Detection and Response.

Ολοκληρωμένη λύση ενός προμηθευτή

Ολοκληρωμένη λύση ενός προμηθευτή, η οποία συλλέγει δεδομένα από όλο το εταιρικό περιβάλλον: τελικό σημείο, email, δίκτυο, ταυτότητα χρήστη και cloud.

Αναλυτική περιγραφή του συμβάντος

Εξαιρετικά αποτελεσματικό cloud Security Analytics με χρήση δεδομένων που συλλέγονται από όλο το εύρος της υποδομής  για τον έγκαιρο εντοπισμό σύνθετων επιθέσεων και την παροχή αναλυτικής περιγραφής του συμβάντος

Βασισμένο στο Advanced Threat Intelligence

Σημαντικές πληροφορίες για απειλές που συλλέγονται μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Προστασίας (GPN) το οποίο προστατεύει εκατοντάδες εκατομμύρια συστήματα παγκοσμίως, ενσωματώνονται στο Bitdefender GravityZone XDR.

Managed Detection and Response

Το Bitdefender MDR, αξιοποιεί το Bitdefender GravityZone XDR, διατηρεί τον οργανισμό ασφαλή με 24×7 παρακολούθηση ασφαλείας, προηγμένη πρόληψη, ανίχνευση και απόκριση στοχευμένων επιθέσεων.

Πώς λειτουργεί το Bitdefender XDR;

Διεθνής Αναγνώριση

Η Bitdefender αναγνωρίζεται ως ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών, εταιρείες αναλυτών του κλάδου και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Το GravityZone XDR συνδιάζει διαρκώς τις πληροφορίες από όλες τις δραστηριότητές του. Με αυτό το τρόπο αντιλαμβανόμαστε την άμεση αξία του λογισμικού. Το όφελος από την ύπαρξη μιας λύσης με δυνατότητες out-of-box ανίχνευσης, για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση γνωστών και άγνωστων απειλών, καθώς και την παροχή της αναλυτικής πληροφόρισης στους αναλυτές σχετικά με το τι και πώς συνέβη ένα περιστατικό, όπως επίσης και με τους βέλτιστους τρόπους απόκρισης.

FAQs

Η κεντρική μηχανή συσχέτισης, χρησιμοποιεί machine learning αλγορίθμους  για την εύρεση συνδέσεων μεταξύ των επηρεαζόμενων συστημάτων και συμβάντων τα οποία συλλέγονται από τους αισθητήρες μας σε επίπεδο endpoint, cloud, ταυτότητας χρήστη και εφαρμογών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας διαδραστικής, γραφικής αναπαράστασης του συμβάντος καθώς και τη σύσταση ενεργειών απόκρισης που αφορούν την αποκατάσταση και τον περιορισμό των απειλών.

Ναι, το GravityZone XDR (εκτεταμένη ανίχνευση και απόκριση) αξιοποιεί όλες τις τεχνολογίες της Bitdefender, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων τεχνολογιών πρόληψης και ανάλυσης με βάση το ΑΙ και το machine learning.

Καθώς κάθε περιβάλλον είναι ξεχωριστό, το GravityZone XDR επιτρέπει την επιλογή της σωστής κάλυψης και ορατότητας, συνδυάζοντας μαζί με το GravityZone, αισθητήρες  που αφορούν το δίκτυο, την ταυτότητα χρήστη, cloud, και cloud εφαρμογές όπως Ο365.

Το GravityZone XDR παρέχει πολύτιμες πληροφορίες ανεξάρτητα από την εμπειρία των εργαζομένων. Για κάθε  περιστατικό παρέχεται αναλυτική περιγραφή με δυνατότητα ανάγνωσης , συνοδευόμενη από διάφορες ενέργειες που έχουν σκοπό την επιπλέον διερεύνηση ή απόκριση στην εκάστοτε απειλή.

  • Endpoint
  • Δίκτυο
  • Ταυτότητα χρήστη
  • Cloud
Back to top Back to top