Συχνές Απορίες στην ρύθμιση του Bitdefender

Bitdefender FAQ

Προσθήκη εξαιρέσεων από την σάρωση στο Bitdefender

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία» και στην συνέχεια στο πλαίσιο «Antivirus» επιλέξτε «Έναρξη».

2. Πατήστε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» και στην συνέχεια «Διαχείριση Εξαιρέσεων».

 

3. Επιλέξτε «Όλες οι εξαιρέσεις» και στην συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Προσθήκη εξαίρεσης».

4. Επιλέξτε «Αναζήτηση» στο αντίστοιχο εικονίδιο και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να μπει ως εξαίρεση και στην συνέχεια πατάτε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

5. Στην συνέχεια από το πλαίσιο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ RANSOMWARE» θα επιλέξετε «Διαχείριση» 

6. Και στην συνέχεια στο κουμπί «Προσθήκη εξαίρεσης» επιλέγοντας την εφαρμογή που επιθυμείτε.


 .

Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε μια συσκευή στο δίκτυο μου.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία».

2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στο κάτω μέρος του πλαισίου «FIREWALL» (ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

3. Επιλέξτε την καρτέλα «Προσαρμογείς Δικτύου» και στην συνέχεια την επιλογή «Home/Office»

4. Επιλέξτε την καρτέλα «Ρυθμίσεις»

 

5. Στην «Αόρατη λειτουργία» την επιλογή «Επεξεργασία ρυθμίσεων μυστικότητας»

6. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης του «Ethernet» ή «Wi-Fi» είναι ανενεργό.


.

.

Πώς να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Bitdefender

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία». Πατήστε πάνω στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «Antivirus»

2. Επιλέξτε την καρτέλα «Για προχωρημένους» και απενεργοποιήστε τους διακόπτες προστασίας και επιλέξτε το χρονικό όριο που θα μείνει ανενεργή.

3. Πατήστε πάνω στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «ADVANCED THREAT DEFENSE» και στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» απενεργοποιήστε τους διακόπτες προστασίας

 

4. Πατήστε πάνω στην επιλογή «Ρυθμίσεις» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «ONLINE Πρόληψη Απειλών»

5. Επιστρέψτε στην οθόνη των δυνατοτήτων «Προστασία» και απενεργοποιήστε τις παρακάτω δυνατότητες

 .


.

.

Πώς να εξαιρέσω έναν ιστότοπο.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία».

2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στο πλαίσιο «ONLINE ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΕΙΛΩΝ»

 

3. Επιλέξτε «Διαχείριση εξαιρέσεων»

4. Πατήστε την επιλογή «Προσθήκη εξαίρεσης»

 

5. Στο πεδίο εισάγετε την διεύθυνση URL που θέλετε να μπει ως εξαίρεση και πατήστε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»

Back to top Back to top