Είναι η Τηλεργασία η νέα κανονικότητα;

Παρά τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες είναι πλέον εναρμονισμένοι με τη νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με μία έρευνα το 84% των εταιρειών παγκοσμίως στοχεύουν σε μια επέκταση των πρακτικών τους στην εκ αποστάσεως εργασία. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής και της ασφάλειας, αλλά και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευση, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο μετάβασης της επιχείρησής τους, τις προκλήσεις και τις ανησυχίες τους καθώς και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

Καθώς ο COVID-19 κηρύχθηκε επίσημα πανδημία, οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν αλλαγές στην υποδομή τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους περισσότερους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι, σε μία προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου. Ενώ το 33% των οργανισμών ανέφεραν ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι για μία τόσο γρήγορη μετάβαση στη διαδικασία της τηλεργασίας, το 54% δήλωσε ότι κατάφερε να υποστηρίξει την εργασία εξ αποστάσεως σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Επίσης, το 38% των επιχειρήσεων δήλωσε αύξηση των κερδών και της παραγωγικότητας. Τέλος, το 33% σκέφτεται να κάνει ορισμένες από τις θέσεις εργασίας μόνιμα απομακρυσμένες, ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας.

Πόσο προετοιμασμένες είναι οι επιχειρήσεις για τους κινδύνους που κρύβει η τηλεργασία;

Το 69% των επιχειρήσεων δείχνει σοβαρή ανησυχία για τους κινδύνους ασφαλείας που έρχονται με την τηλεργασία. Το νούμερο ένα πρόβλημά τους είναι να μεταφέρουν στους εργαζόμενους πόσο μη ασφαλή είναι τα οικιακά και δημόσια δίκτυα Wi-Fi και η χρήση μη ασφαλών προσωπικών συσκευών, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή δεδομένων. Ωστόσο, αναφέρθηκαν αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων. Τα δύο τρίτα των επαγγελματιών πληροφορικής που ερωτήθηκαν, προβλέπουν κακόβουλο λογισμικό, phishing και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πως μπορείτε να προστατευθείτε από τους κινδύνους της Τηλεργασίας;

Μόλις μία συσκευή βρεθεί εκτός της υποδομής εταιρικού δικτύου και συνδεθεί με νέα δίκτυα και Wi-Fi, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες συμβουλές για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μειωθούν οι ψηφιακοί κίνδυνοι.

– Όλες οι εταιρικές συσκευές, ακόμα και τα κινητά, θα πρέπει να προστατεύονται από ένα αξιόπιστο antivirus.

– Πάντα εφαρμόζετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις και εφαρμογές.

– Χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστα δίκτυα για την περιήγηση στο διαδίκτυο, και αν δεν είναι γνωστό το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι, χρησιμοποιείστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο), προκειμένου να μπορείτε να συνδεθείτε με ασφάλεια στο διαδίκτυο.

–  Μην κάνετε κλικ σε άγνωστους συνδέσμους, μην απαντάτε σε ανεπιθύμητα μηνύματα και μην ανοίγετε συνημμένα.

–  Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας, για να αποφύγετε την απώλεια της εργασίας σας.

Back to top Back to top