Τι ξέρουν τα Social Media για εμένα;

Τι ξέρουν τα Social Media για εμένα;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι «σχεδόν τα πάντα», μαρτυρώντας την επικινδυνότητα της κακής συνήθειας που έχουμε υιοθετήσει όλοι ως  χρήστες ανεξαιρέτως, όσον αφορά τη δημόσια προβολή μας σε αυτά.

 Διανύοντας την πιο Social Media εποχή είναι γεγονός ότι μειώνεται η ιδιωτικότητα του κάθε χρήστη, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερη ανησυχία επ’ αυτού ενώ κανονικά θα έπρεπε. Ο νόμος ορίζει ως προσωπικό δεδομένο κάθε πληροφορία η οποία περιγράφει/ αναφέρεται σε ένα άτομο (φυσικό πρόσωπο) με στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, εκπαίδευση, ενδιαφέροντα ή φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία παρέχονται πλέον απλόχερα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο χρήστης πλέον παρουσιάζει το ψηφιακό του αποτύπωμα με μεγάλη ευκολία δίνοντας πρόσβαση προς πολλές κατευθύνσεις σχετικά με τις προσωπικές του πληροφορίες (προτιμήσεις, φωτογραφικό υλικό ή video από προσωπικές στιγμές).

Επιπλέον λόγος που καθιστά «σχετική» την ιδιωτικότητα μας στα Social Media είναι η άνεση και η ελευθερία συμμετοχής και σχολιασμού σε δημοσιεύματα εκφράζοντας ο κάθε χρήστης την πολιτική/ θρησκευτική/ φιλοσοφική/ αισθητική σκοπιά του.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το φαινόμενο είναι πιο συχνό σε νεαρά άτομα ηλικίας 16-24.

Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι έχει πληθύνει και ο όγκος στοχευμένων διαφημίσεων, αντιμετωπίζοντας τις ως πηγή εσόδων, οι οποίες είναι βασισμένες σε ήδη δημοσιευμένες προσωπικές πληροφορίες ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται ο χρήστης να προβάλλει όλο και πιο πολλά ευαίσθητα δεδομένα, καθώς μόνο τότε μπορεί να γίνει προς αυτόν ”to the point” προσέγγιση για αγορά/ ενημέρωση.

Έχοντας η κυβέρνηση μειωμένη εποπτεία και σε συνάρτηση με τα ελάχιστα κίνητρα εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και την προστασία της ταυτότητας αλλά και τα βιομηχανικά πρότυπα, τα άτομα εκτίθενται σε κίνδυνο κλοπής προσωπικών στοιχείων και απάτης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε πλατφόρμες στις οποίες ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει εμπιστευτικές πληροφορίες προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον ή να πραγματοποιήσει αγορά, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου πληροφορίων που μεταφέρουν είναι εξαιρετικά «ευάλωτες» σε εσωτερικές/ εξωτερικές επιθέσεις.

Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το πόσα και ποια  δεδομένα παρέχουμε στις πλατφόρμες των social media ή τι μεταφέρουμε στις συνομιλίες μας  όπως οικονομικά στοιχεία, λεπτομέρειες πληρωμής, σαρώσεις διαβατηρίων ή τυχόν κωδικούς πρόσβασης.  Όσο ρισκάρουμε με την παροχή των προσωπικών μας πληροφορίων, δημόσια ή και ιδιωτικά, εκούσια ή ακούσια, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος με κλοπή και απάτη των δεδομένων μας.

Back to top Back to top