Προστασία Δεδομένων Επιχείρησης

Νευραλγικό παράγοντα για την ορθή και ομαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης (ανεξάρτητα από το μέγεθος της) αποτελεί η ασφάλεια των πληροφοριών της, δεδομένης της ενδελεχούς αύξησης των ευαίσθητων δεδομένων της. Όπως είναι αντιληπτό, η ευαισθητοποίηση στην πρόληψη απειλών και η καταστολή ενδεχόμενων κινδύνων και απειλών κατά της πληροφορίας καθίσταται αναγκαία.

Όσες επιθέσεις πραγματοποιούνται με στόχο μια επιχείρηση αποσκοπούν στο να διεισδύσουν στο εσωτερικό της περιβάλλον, είτε με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων είτε μέσω εργαζομένων. Αποδεικνύεται εν καιρώ ότι η βασικότερη αιτία στο σύνολο των συμβάντων διαρροής ευαίσθητων δεδομένων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Με τον όρο ανθρώπινος παράγοντας εννοείται η ανθρώπινη απροσεξία/ η αδυναμία ορθής αξιολόγησης της κατάστασης και κατ’ επέκταση, άγνοια κινδύνου.

Γι’ αυτό το λόγο, όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, αναλόγως βέβαια με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες και εκτελούν.

Εκτός από την αναγκαιότητα, το να λαμβάνουν μέτρα ασφάλειας ενισχύει την φερεγγυότητα της εκάστοτε εταιρείας, ενώ παράλληλα ενισχύεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συνέπειας και σοβαρότητας στην αγορά που τις διέπει.

Η ταυτότητα, λοιπόν, που διαθέτει μια επιχείρηση είναι τόσο ουσιαστική, όσον αφορά τις δύσκολες περιόδους της αγοράς με τις οποίες ουκ ολίγες φορές θα κληθεί να έρθει αντιμέτωπη αλλά και τις ενέργειες συνεργασίας με νέες αγορές, υψηλών απαιτήσεων και προηγμένου χαρακτήρα.

Στην Bitdefender, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες που προκύπτουν για την προστασία των δεδομένων της κάθε επιχείρησης γι’ αυτό και είμαστε σε θέση να παρέχουμε δυναμικά πακέτα πλήρους ασφάλειας.

Ανακαλύψτε τα πακέτα μας, εδώ! Θα σας βοηθήσουν να προφυλάσσεστε από όλες τις απειλές και επιθέσεις με το τείχος προστασίας, ανίχνευσης εισβολής, ελέγχου της συσκευής και το φιλτράρισμα ιστοσελίδων. Αποκτήστε ολοκληρωμένη προστασία για επιτραπέζιους υπολογιστές, servers και κινητών συσκευών παρέχοντας ασφάλεια και antispam για mailboxes του Exchange, καθώς η διαχείριση γίνεται από μια ενιαία κονσόλα.

 

Back to top Back to top