ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!!

 

 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ SAMSUNG S9 & ΔΕΚΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟY BITDEFENDER TOTAL SECURITY !!

 

 

Η εταιρεία Bitdefender και η Blue Soft & IT διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την παρούσα προωθητική ενέργεια.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Bitdefender και της Blue Soft & IT, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού αλλά και οι σύζυγοι αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 7/12/2018 μέχρι και τις 14/01/2019, στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να «εγγραφεί» στο Facebook page του Bitdefender (Like), να κοινοποιήσει την δημοσίευση και να αναφέρει (mention) 3 φίλους του στα σχόλια και να κατεβάσει την δοκιμαστική έκδοση κάποιου Bitdefender πακέτου (trial) https://bitdefender.gr/downloads για να μπει στην κλήρωση για 10 ετήσιες άδειες του πακέτου Bitdefender Total Security 2019 για 5 συσκευές και ένα κινητό Samsung Galaxy S9.

 

Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέχρι τις 18/01/2019. Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών.

Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή.

Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί εντός του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλο του.

Η ενημέρωση θα γίνεται με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει συμμετοχή.

Ο νικητής καλείται να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου του εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί γι’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί άμεσα στην επικοινωνία, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κληρωθεί μια (1) μόνο φορά και για ένα (1) μόνο δώρο.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα Bitdefender στο Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στo Bitdefender για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω Internet ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από το Bitdefender για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing. Η παραλαβή του δώρου των 10 ετήσιων αδειών Total Security θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ενώ του κινητού Samsung Galaxy S9 ταχυδρομικά.

 

 

 

Back to top Back to top